Gwardia

nazwa obiektu "Gwardia" - Obiekt sportowy - (Koncepcja)
lokalizacja Warszawa
data projektu 2004 r.
powierzchnia całkowita 57 100 m2
kubatura 410 280 m3
projektant arch. Danuta Rydzewska
 
Hala widowiskowo - sportowa została zlokalizowana w południowej części działki, bezpośrednio od strony ulicy Racławickiej pomiędzy projektowanym hotelem a zabudową mieszkaniową. Wielofunkcyjna hala (o funkcjach wiodących, w szczególności: sportowej i widowiskowej, sportowo-turniejowej, kongresowej, wystawienniczej) powiązana z obsługą multimedialną i administracyjną odpowiada najnowszym międzynarodowym trendom w zakresie organizowania tych funkcji. Dotyczy to w szczególności rozkładu hali, powierzchni ogólnodostępnych, koncepcji obsługi klientów. Hala charakteryzuje się wysoką elastycznością funkcjonalną umożliwiającą sprawne przeprowadzenie różnorodnego programu imprez. Ilość kondygnacji podziemnych ( dwie ) i nadziemnych ( trzy ) wynika z optymalnego rozmieszczenia funkcji.
Ilość miejsc siedzących na widowni:
zawody lekkoatletyczne 5 600
gry zespołowe (koszykówka, siatkówka), judo 8 570
sporty walki (boks) 11 200
widowiska estradowe, kongres 8 450
 

       
 
Ostatnia aktualizacja luty 2012