O firmie DanProjekt

Zespół

PREZES ZARZĄDU arch. Danuta Rydzewska
DYREKTOR ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Czesław Pisarkiewicz
 
ARCHITEKCI Z UPRAWNIENIAMI Danuta Rydzewska
Anna Rydzewska-Szpak
 

   Architekci

Dariusz Janicki
Jacek Gadaj
Wojciech Gryniewicz
Ewa Miller
Karol Mrozowski
Iwona Siedlecka
Grzegorz Skamra

   Konstruktorzy

Bożena Brzosko
  Krzysztof Łęczycki
Rafał Zieliński

 
Ostatnia aktualizacja luty 2012