O firmie DanProjekt

Co sprawia, że przedmiot, dzieło sztuki, bryła, przykuwa naszą uwagę...?

Czy sprawia to gra światła, kolor, materiał użyty do stworzenia tego dzieła...?

Architektura rządzi się swoimi prawami poprzez swoje składowe: formę, materiały, kolorystykę, oświetlenie i funkcję. Połączenie tych elementów we właściwych proporcjach pozwala osiągnąć niezwykłe efekty, które mogą być spełnieniem marzeń o wygodnym, eleganckim i nowoczesnym obiekcie na miarę XXI w., jak również o przywróceniu piękna duchowi przeszłości poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych.
 
 
Ostatnia aktualizacja luty 2012